Elinstallationer i Göteborg

Datanät

Vi gör allt från att utöka med ett datauttag till att göra en helt ny anläggning. Vi utför även fiberinstallationer.

Fasad - och markbelysning

Vi utför nyanläggning och underhåll av fasad- och markbelysning för kommun, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Industri

Vi utför el-arbeten med processindustri/ kraft/belysning samt byggnation och installation av styrskåp.

Nybyggnation / renovering

Vi utför elinstallationer enligt handlingar eller tar fram egna där så önskas.

Service

Vi utför allt inom servicejobb, från felsökning och små installationer till större projekt. Vi är flexibla och kan snabbt åtgärda akuta problem.